Aktualności

Dyplom dla Jarosława Labudy

Odsłony: 1748

Miło nam poinformować, że sołtys Sołectwa Przywidz został wyróżniony przez Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj

Przypomnienie o podatkach

Odsłony: 1538

W dniu 15.05.2014r. upływa termin zapłaty Ostatniej raty podatku od gruntu, nieruchomości i środków transportu.

Czytaj

Szczepienie psów

Odsłony: 1531

Przywidz 10 maja 2014 r. (sobota) odbędzie się szczepienie psów przeciw wściekliźnie.

Czytaj

Sesja Rady Gminy Przywidz

Odsłony: 1526

W dniu 7.05.2014 została zwołana sesja Rady Gminy Przywidz. A na niej m.in. zmiany dotyczące naszego sołectwa:

Czytaj

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz

Odsłony: 1519

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz z dnia 16.04.2014 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj

Obwieszczenie Wojta Gminy Przywidz

Odsłony: 1488

Obwieszczenie Wojta Gminy Przywidz z dnia 10.04.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo

Czytaj

Postanowienie RDOŚ

Odsłony: 1552

Postanowienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w związku postępowaniem o wydanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonym na wniosek Wójta Gminy Przywidz znak GK.0.6220.1.2014 z dnia 14.01.2014 r. (data wpływu 20.01.2014r.)

Czytaj