Zebranie sołeckie

Odsłony: 570

14.09.2017 o godz. 19.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Przywidz.
W trakcie zebrania zostanie przegłosowany podział środków przyznanych sołectwu w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2018.
W myśl ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)  przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Fundusz solecki na rok 2018